Wyniki wyszukiwania dla:

Lata 1987 – 1993


Intensyfikacja prac związanych z budową kościoła i plebani (1987 – 1993)


Duży wpływ na dynamikę prac budowlanych miało doświadczenie nowego księdza proboszcza, który już w latach siedemdziesiątych prowadził budowę w Szczecinie – Gumieńcach, a bezpośrednio przed przybyciem do Aleksandrowa budował duży kościół w parafii NMP Wspomożycielki Wiernych na osiedlu Górnym w Pile, gdzie pełnił funkcję proboszcza i dyrektora domu zakonnego. Poważny problem stanowiły trudności w zdobywaniu materiałów budowlanych. Jak znacznego wysiłku wymagało zdobycie cegieł, stali, cementu, drewna i innych środków koniecznych do sprawnego posuwania się prac budowlanych, niech świadczą zapiski w kronice parafialnej. Materiały te nabywano nie tylko w okolicach Aleksandrowa, często trzeba było je sprowadzać z dalszych regionów i to po skomplikowanych zabiegach. Podczas wizytacji kanonicznej przeprowadzonej przez ks. biskupa Romana Andrzejewskiego na placu budowy 11 czerwca 1988 roku odprawiona została przy ołtarzu polowym msza święta. W sierpniu tegoż roku unormowano sprawy prawne działki budowlanej. U notariusza miejskiego dokonano wpisu do Księgi Wieczystej działek jako własności Towarzystwa Salezjańskiego.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w dziejach budowy świątyni parafialnej była uroczystość poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego, których to dokonał ks. biskup Henryk Muszyński, 26 maja 1991 roku, podczas mszy świętej odpustowej, odprawionej na stropie kościoła. Swoje podpisy pod dokumentem upamiętniającym to wydarzenie złożyli: ks. biskup ordynariusz diecezji włocławskiej Henryk Muszyński, ks. inspektor salezjańskiej prowincji św. Wojciecha Stanisław Skopiak, ks. dziekan Antoni Owczarek, ks. proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego Marian Mielczarek, ks. Henryk Jędryczka, który zaczynał budowę kościoła, pan burmistrz Zdzisław Nasiński, który był pierwszym kierownikiem budowy kościoła i przedstawiciele pracowników, budowniczych, ofiarodawców i społeczników. Kamień węgielny został przywieziony z Sanktuarium Bazyliki NMP Wspomożenia Wiernych zbudowanej przez św. Jana Bosko w Turynie i pochodził z ołtarza tejże bazyliki. Do niego zostały dołączone kamienie z katakumb św. Kaliksta w Rzymie, którymi opiekują się salezjanie, z rzymskiego Koloseum oraz z kościoła franciszkańskiego w Asyżu – wszystkie one zostały pobłogosławione przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Rzymie. Wraz z kamieniem węgielnym i dokumentem pamiątkowym w mury kościoła została wmurowana księga zawierająca spis nazwisk dotychczasowych budowniczych kościoła. Kolejnymi ważnymi datami w historii budowy kościoła parafialnego było wprowadzenie się duszpasterzy parafialnych do nowej plebani w dniu 24 lipca 1993 roku oraz przeniesienie kaplicy z „bursy” do dolnego kościoła w dniu 31 lipca 1993 roku. W tym czasie nastąpiły w naszej ojczyźnie przemiany ustrojowe, które wpłynęły także na organizację pracy duszpasterskiej w parafii.
W roku 1990 Towarzystwo Salezjańskie rozpoczęło rozmowy z odpowiednimi władzami państwowymi na temat zwrócenia bezprawnie zagarniętego w roku 1955 Gimnazjum Salezjańskiego w Aleksandrowie. Ostatecznie ustalono z władzami oświatowymi zwrot szkoły na rok szkolny 1991/92. Dyrektorem liceum został ks. Stefan Metrycki, administratorem ks. Janusz Wróblewski, a kierownikiem internatu ks. Zbigniew Formella. W tym samym roku do szkół powróciło nauczanie religii. Parafia salezjańska objęła katechizacją: Liceum Ogólnokształcące, ZespóJ Szkół Zawodowych oraz Szkoły Podstawowe nr 1 i 2. Ze względu na brak pomieszczeń i katechetów nauczanie religii podjęto w wymiarze jednej godziny tygodniowo za wyjątkiem klas drugich szkół podstawowych, które przygotowywały się do Pierwszej Komunii Świętej. W Szkole Podstawowej nr 2 dyrektor szkoły zaproponował wydzielenie na katechezę specjalnej salki, którą wyremontowano na koszt parafii. Do szkół parafia zakupiła także krzyże w ilości 90 sztuk, które następnie zostały rozwieszone w klasach. Zachodzące przemiany ustrojowe zaznaczyły się także w zmianie nazewnictwa poszczególnych ulic. I tak, dotychczasowa ul. H. Sawickiej, przy której znajdowała się kaplica parafialna, w styczniu 1991 została przemianowana na ul. Salezjańską, natomiast ul Dzierżyńskiego, przy której rozpoczęto budowę kościoła – na ul. ks. Franciszka Szczygłowskiego.

Życie parafii w tym okresie zostało ubogacone dwoma złotymi jubileuszami kapłaństwa. 22 maja 1988 roku pięćdziesiątą rocznicę święceń kapłańskich uroczyście obchodził ks. Józef Wróbel, natomiast 8 września 1991 roku mszę świętą jubileuszową odprawił tutejszy parafianin, salezjanin – ks. Henryk Ignaczewski. W dniu 17 czerwca 1990 r. uczczono mszą świętą i jubileuszowym 20 spotkaniem Byłych Wychowanków – 70 rocznicę pracy salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim. W latach 1987 – 1993 odbyły się dwie wizytacjo kanoniczne: 11 czerwca 1988 roku parafię wizytował ks. biskup Roman Andrzejewski, a w dniach 18 – 19 września ks. biskup Czesław Lewandowski. Co roku parafia była wizytowana przez przełożonych salezjańskiej prowincji św. Wojciecha. W listopadzie 1993 roku w uroczystość Wszystkich Świętych po raz pierwszy została odprawiona msza święta w kaplicy na cmentarzu komunalnym.

ks. Jarosław Wąsowicz sdb