Wyniki wyszukiwania dla:

1019 – 1939


Początki pracy salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim (1919 – 1939).

Pierwsi salezjanie przybyli do Aleksandrowa Kujawskiego 13 sierpnia 1919 roku, aby na zaproszenie ks. Franciszka Szczygłowskiego objąć prowadzenie szkoły noszącej nazwę: Szkoła Realna Polskiej Macierzy Szkolnej. Ksiądz Szczygłowski jako inicjator tego dzieła oświatowego pragnął zapewnić mu dalszy rozwój i stabilizację, stąd za pozwoleniem i akceptacją kurii diecezjalnej kujawsko – kaliskiej zaproponował salezjanom przejęcie szkoły i podjęcie w niej pracy wychowawczej. Zgromadzenie to wyzwanie przyjęło. Od samego początku pracy w Aleksandrowie salezjanie pragnęli przekształcić szkołę w typowy zakład funkcjonujący zgodnie z zaleceniami Księdza Bosko Czuwali nad sumiennością uczniów w wypełnianiu swoich obowiązków, pielęgnowali ducha narodowego, dbali o wychowanie religijne. Pewien zamęt w rozwoju tego dzieła wprowadziła wojna polsko – bolszewicka z 1920 roku. Część młodzieży wzięła w niej czynny udział, natomiast w samym budynku szkolnym mieścił się przez pewien czas szpital wojskowy. W styczniu 1921 roku szkoła mogła już normalnie funkcjonować w swoich budynkach. Od tej pory aż do wybuchu II wojny światowej będzie można zauważyć stały rozwój poziomu naukowego i pedagogicznego tej placówki salezjańskiej. W roku 1921 po pomyślnej wizytacji szkoły przez lustratorów wyznaczonych przez sejmik powiatowy, władze oświatowe zdecydowały się zlikwidować gimnazjum w Radziejowie, a całą młodzież skoncentrować właśnie w Aleksandrowie, w szkole prowadzonej przez zakonników. Powzięto też myśl o rozpoczęciu budowy internatu. 14 września 1923 roku ks. biskup Stanisław Zdzitowiecki poświęcił kamień węgielny pod budowę gmachu w którym mieścić się miało przyszłe Kolegium Kujawskie X.X. Salezjanów. Budowę prowadziło zgromadzenie przy wydatnej pomocy mieszkańców Aleksandrowa i Sejmiku Nieszawskiego. Po czterech latach prac budowlanych 25 czerwca 1927 roku uroczystego otwarcia i poświęcenia internatu dokonał kardynał August Hlond – Prymas Polski, wywodzący się ze Zgromadzenia Salezjańskiego. Wcześniej, bo w kwietniu tegoż roku Polska Macierz Szkolna zrzekła się na rzecz salezjanów posiadania tytułu szkoły. Pismem z dnia 17 czerwca 1927 roku Ministerstwo WRiOP wydało zgromadzeniu koncesję na prowadzenie szkoły o nazwie: Kolegium Kujawskie Księży Salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim. Perspektywy rozwoju szkoły w związku z wybudowaniem bursy znacznie wzrosły. Liczba uczniów gimnazjum niemal stale przekraczała 200 osób, a w roku szkolnym 1930/31 osiągnęła nawet liczbę 310 uczniów. W szkole funkcjonował teatrzyk szkolny, chór, orkiestra dęta i drużyna harcerska. Prężny rozwój Kolegium Kujawskiego został przerwany wybuchem II wojny światowej.

ks. Jarosław Wąsowicz sdb